Dịch pháp luật đình công của Campuchia

Chương XIII

ĐÌNH CÔNG – ĐÓNG CỬA

Phần 1
Những quy định chung

Điều 318:

Đình công là việc một nhóm người lao động tiến hành tại một cơ sở lao động với mục đích được đáp ứng một yêu cầu nào đó từ người sử dụng lao động, được xem như là một điều kiện để làm việc trở lại.

Đóng cửa là việc đóng một phần hoặc toàn bộ một doanh nghiệp hoặc cơ sở lao động của người sử dụng lao động trong một vụ tranh chấp lao động.
Điều 319:

Quyền đình công và đóng cửa được đảm bảo thực hiện. Chúng có thể được thực hiện bởi một trong các bên tranh chấp trong trường hợp không đồng ý với quyết định của trọng tài.

Điều 320:Quyền đình công có thể được tiến hành khi Hội đồng Trọng tài đã không trả lại đơn (yêu cầu giải quyết tranh chấp) hoặc đã thông báo về Quyết định trọng tài của mình trong thời hạn quy định tại Chương XII.

Quyền đình công cũng có thể được tiến hành khi tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động thấy rằng cần thực hiện quyền này (ý là thấy đủ điều kiện để tổ chức đình công) để thực thi việc tuân thủ thoả ước lao động tập thể hoặc các quy định của pháp luật.

Quyền đình công cũng có thể được tiến hành để bảo vệ các lợi ích kinh tế và xã hội nghề nghiệp của người lao động.

Quyền đình công chỉ có thể được tiến hành khi tất cả các phương thức giải quyết tranh chấp một cách hoà bình đã được đưa ra mà không giải quyết được.

Điều 321:

Quyền đình công không được tiến hành khi kết quả giải quyết tranh chấp tập thể xuất phát từ các quy định hiện hành, hoặc thoả ước tập thể, hoặc quy tắc liên quan đến một quyết định của trọng tài được chấp nhận bởi các bên liên quan.
Quyền đình công cũng không thể được tiến hành với mục đích sửa đổi một thoả ước tập thể hoặc đi ngược lại một quyết định của trọng tài đã được chấp nhận bởi các bên khi thoả ước hoặc quyết định đó chưa hết hạn.

Điều 322:
Quyền đoóg cửa sẽ được tiến hành theo những quy định tương tự như quyền đình công

Phần 2


Thủ tục trước khi đình công

Điều 323:
Một cuộc đình công được tiến hành theo những thủ tục quy định trong quy chế của công đoàn, trong quy chế đó phải nêu rõ rằng quyết định tổ chức đình công phải được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín.
A. Thông báo trước
Điều 324:
Một cuộc đình công phải được thông báo trước ít nhất là bảy ngày làm việc và thông báo đó phải được nộp cơ sở lao động. Nếu cuộc đình công ảnh hưởng đến một ngành công nghiệp hoặc một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nào đó, thông báo trước phải được nộp cho Hiệp hội của ngành hoặc lĩnh vực hoạt động đó (nếu có). Các thông báo trước phải xác định chính xác những yêu cầu làm cơ sở, lý do cho việc tổ chức đình công.
Các thông báo trước phải được gửi cho Bộ Lao động.
Điều 325:
Trong thời gian thông báo trước, Bộ trưởng Bộ Lao động sẽ tích cực đưa ra các cách để hoà giải tranh chấp giữa các bên, bao gồm cả việc mời sự cộng tác của các Bộ có liên quan khác. Các bên được yêu cầu phải có mặt theo giấy triệu tập của Bộ trưởng Bộ Lao động.
B. Công việc tối thiểu
Điều 326:

Trong thời gian thông báo trước, các bên tranh chấp bắt buộc phải tham dự cuộc họp để sắp xếp các công việc tối thiểu trong doanh nghiệp nơi mà các cuộc đình công đang diễn ra để bảo vệ cơ sở và trang thiết bị của doanh nghiệp. Nếu không có thoả thuận giữa các bên, Bộ Lao động phụ trách có trách nhiệm xác định những công việc tối thiểu mà bên tổ chức đình công phải tiến hành.
Nếu một người lao động tham gia đình công, được yêu cầu thực hiện những công việc tối thiểu quy định tại điều này nhưng không thực hiện thì bị xem là có hành vi vi phạm nghiêm trọng.
C. Các dịch vụ thiết yếu

Điều 327:

Nếu cuộc đình công ảnh hưởng đến một dịch vụ thiết yếu làm gián đoạn gây nguy hiểm hoặc có hại cho sự an toàn, đời sống, sức khoẻ của tất cả hay một bộ phận dân chúng thì các thông báo trước đã đề cập trong điều 324 sẽ được kéo dài thêm tối thiểu 15 ngày làm việc.

Điều 328:

Trong thời gian thông báo trước, Bộ trưởng phụ trách Lao động sẽ xác định các công việc tối thiểu cần thiết để duy trì với mục đích không gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của những người bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công. Tổ chức công đoàn đã tuyên bố đình công sẽ được yêu cầu cung cấp những quan điểm của mình khi các công việc tối thiểu đó được duy trì.

Nếu một người lao động tham gia đình công, được yêu cầu thực hiện những công việc tối thiểu quy định tại điều này nhưng không thực hiện thì bị xem là có hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Điều 329:

Danh sách các cơ sở lao động cung cấp dịch vụ thiết yếu theo quy định của Điều 328 được thành lập bởi một bộ phận do Bộ Lao động phụ trách. Tất cả các tranh chấp liên quan đến trình độ chuyên môn đối với một dịch vụ thiết yếu sẽ được giải quyết bởi Toà lao động, hoặc trong trường hợp không có Toà lao động, sẽ do một tòa án thông thường giải quyết.

Phần 3Những yêu cầu của một cuộc đình công

 

Điều 330:

Một cuộc đình công phải tiến hành trong hoà bình. Nếu có hành vi bạo lực sẽ được xem là hành vi sai trái nghiêm trọng có thể bị trừng phạt, bao gồm các hình thức tạm đình chỉ đình công hoặc kỉ luật sa thải.

Điều 331:

Quyền tự do lựa chọn không đình công sẽ được bảo vệ để chống lại mọi hình thức cưỡng chế hoặc đe doạ phải tham gia đình công.

Điều 332:
Một cuộc đình công được tổ chức sẽ được xem như đình chỉ hợp đồng lao động. Trong quá trình đình công, các khoản tiền lương, phụ cấp công việc sẽ không được thanh toán.
Người lao động sẽ được phục hồi lại công việc sau khi cuộc đình công kết thúc.
Nhiệm vụ của tổ chức công đoàn sẽ không đuợc tạm thời ngưng cuộc đình công để duy trì liên lạc với đại diện của người sử dụng lao động.

Điều 333:

Người sử dụng lao động không được áp dụng bất cử một hình thức xử lí nào đối với người lao động về việc người đó đã tham gia đình công. Bất cứ một hình thức xử lí nào được đưa ra sẽ bị vô hiệu hoá và người sử dụng lao động bị phạt một khoản tiền được quy định tại Điều 369 của Chương XVI.
Điều 334
Trong cuộc đình công, người sử dụng lao động không được phép tuyển dụng người lao động mới để thay thế những người tham gia đình công ngoại trừ trường hợp để đáp ứng các công việc tối thiểu theo quy định tại các điều 326 và 328 nếu những người lao động được yêu cầu thực hiện những công việc đó nhưng không thực hiện. Bất kỳ một hành vi vi phạm quy định này, người sử dụng lao động sẽ bị buộc phải trả lương cho người lao động tham gia đình công trong suốt quá trình tiến hành đình công.
Điều 335:

Việc đóng cửa vi phạm các quy định thì người sử dụng lao động bị buộc phải trả lương cho người lao động đối với mỗi ngày làm việc bị ngừng.

 

Phần 4


Đình công bất hợp pháp

Điều 336:

Đình công bất hợp pháp là việc không tuân thủ đúng những thủ tục được quy định trong chương này.

Những cuộc đình công không hoà bình cũng không có hiệu lực pháp lý.

Điều 337:
Toà án lao động hoặc trong trường hợp không có Toà án lao động, các tòa án thông thường có thẩm quyền duy nhất để xác định tính hợp pháp hoặc bất hợp pháp của một cuộc đình công.

Nếu cuộc đình công bị tuyên bố là bất hợp pháp, những người đình công phải quay lại công việc trong vòng 48h kể từ thời điểm sự tuyên bố này được đưa ra. Một người lao động nếu không có lý do hợp lý mà không trở lại làm việc theo thời hạn quy định được xem là có hành vi sai phạm nghiêm trọng.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Luật Lao động, Pháp luật Kinh tế

One Comment trên “Dịch pháp luật đình công của Campuchia”

  1. Huệ KTA Says:

    Dear Quang tèo.
    Bài viết của ông được đấy, tôi khá thú vị khi nhìn thấy tiêu đề của bài này vì tôi cũng đang viết và làm đề tài nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng ý tưởng của tôi thì hẹp hơn, tôi liên lạc mãi với ông để xin chỉ giáo vài đường về cái này, khó quá.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: