Archive for Tháng Tư 2011

Cuộc chiến pháp lý về QĐC tại UK

Tháng Tư 11, 2011

Cuộc chiến pháp lý của bà mẹ trẻ xin cho con được chết

(Vnexpress ngày 09/04/2011)

Không đành nhìn con sống tàn tật trong đau đớn, một người mẹ tại Anh đã xin cho con được chết. Tuy nhiên, lựa chọn này ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người cha và sự việc được đưa ra tòa án tối cao.

17 tháng trước, cha mẹ của một đứa trẻ được biết đến dưới cái tên “Bé RB” đã bắt đầu một cuộc chiến pháp lý. Trong nỗ lực gần như vô vọng để kéo dài sự sống của con, người cha đã đưa ra luận điểm rằng con của họ cần được điều trị đặc biệt, rằng não của bé hoàn toàn bình thường. Trong khi đó, người mẹ – với sự ủng hộ của bệnh viện – muốn con được ra đi trong bình yên. (more…)

Advertisements

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM

Tháng Tư 11, 2011

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM: NHỮNG BẤT CẬP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

Trương Hồng Quang (Tap chi NCLP, so thang 6, 3/2011)

Cơ quan quản lý cạnh tranh là một thiết chế kinh tế đặc biệt, được xây dựng để thực thi pháp luật cạnh tranh của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, cùng với sự ra đời của Luật Cạnh tranh là sự hình thành Cục quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh. Mặc dù mới được thành lập nhưng cơ quan quản lý cạnh tranh của chúng ta đã bộc lộ nhiều bất cập về mặt lý luận cũng như thực tiễn tổ chức và hoạt động. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng và đề xuất phương hướng hoàn thiện mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh cho Việt Nam là điều cần thiết trong điều kiện nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và có sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. (more…)