Archive for Tháng Năm 2011

Đánh giá chung thực trạng nhân dân tham gia quản lý Nhà nước

Tháng Năm 30, 2011

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do đó, chỉ khi nào người dân thực sự đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động quản lý của Nhà nước thì việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền mới thực sự thành công. Bài viết này đề cập tới một số vấn đề nhằm thúc đẩy sự tham gia một cách có hiệu quả của người dân vào các hoạt động quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Việc mở rộng hình thức tham gia của nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước không chỉ đòi hỏi từ sự hội nhập mà quan trọng hơn là từ chính yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, dân chủ hóa đời sống xã hội và của bản thân Nhà nước. Mở rộng sự tham gia mạnh mẽ của người dân vào các quá trình ra quyết định, các hoạt động quản lý nhà nước sẽ đóng góp quan trọng cho việc xây dựng một xã hội công bằng và dân chủ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện hiện nay.

Phát huy dân chủ, mở rộng sự tham gia của người dân vào công việc quản lý nhà nước, nhằm bảo đảm cho Nhà nước giữ vững bản chất là nhà nước của dân, do dân và vì dân, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các chính sách, pháp luật được ban hành đã được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh chú ý ngay sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Hiến pháp năm 1946 khẳng định “…Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” (Điều 1). “Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hóa” (Điều thứ 6), “… đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến thiết tùy theo tài năng và đức hạnh của mình” (Điều thứ 7). (more…)

Phản biện xã hội – một số vấn đề nhỏ

Tháng Năm 30, 2011

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định “Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu vừa là động lực của công cuộc đổi mới… Mọi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều phải phản ánh lợi ích của đại đa số nhân dân. Nhân dân không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm tham gia hoạch định và thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước”[1]. Để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, phát huy ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạch định và thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì một trong những phương thức trực tiếp và quan trọng được đề cập, nghiên cứu đến nhiều trong thời gian gần đây chính là phản biện xã hội. (more…)

Bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Tháng Năm 23, 2011

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trương Hồng Quang  

 

          2.1. Vấn đề phân loại lỗi đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong pháp luật sở hữu trí tuệ

Như đã phân tích ở các chương trên, theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành thì việc xác định hình thức lỗi cũng chỉ có ý nghĩa trong một số trường hợp nhất định. Trong một số trường hợp, lỗi vô ý là một trong những điều kiện cần để được xem xét giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Còn mọi trường hợp gây thiệt hại do lỗi cố ý thì luôn phải chịu trách nhiệm bồi thường “toàn bộ”[1]. Theo như phân tích tại chương I, các quốc gia trên thế giới xem việc phân loại lỗi có ý nghĩa rất quan trọng, ví dụ như pháp luật của Đức cho phép Toà án có quyền xem xét để giảm mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm được xác định là do lỗi vô ý nhẹ.

Theo pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành của Việt Nam, việc phân loại lỗi đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại không thực sự có nhiều ý nghĩa và không ảnh hưởng đến bất cứ yếu tố nào trong toàn bộ cơ chế bồi thường thiệt hại. Một hành vi xâm phạm dù là do lỗi vô ý, cố ý hay không có lỗi đều phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại thực tế gây ra. Điều này có lẽ xuất phát từ quan điểm pháp lý của Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại là chủ trương khôi phục các quan hệ dân sự bị phá vỡ chứ không nhằm mục đích trừng phạt. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của các nước và thực tiễn tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt nam hiện nay, có thể thấy, việc phân hoá trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo mức độ lỗi cũng như tính nghiêm trọng trong hành vi vi phạm là điều cần thiết phải tính đến một mặt nhằm nâng cao ý thức pháp luật của người dân, mặt khác, đảm bảo tốt hơn tính hiệu quả, công bằng trong quá trình áp dụng và thực thi pháp luật. (more…)

Chế định trách nhiệm sản phẩm của Canada

Tháng Năm 18, 2011

Bài viết đăng trên Tạp chí Luật học số tháng 7/2011

PHÁP LUẬT TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM CỦA CANADA

Trương Hồng Quang*

Chế định trách nhiệm sản phẩm (viết tắt của trách nhiệm pháp lý đối với sản phẩm có khuyết tật – product liability) được hiểu là trách nhiệm của người sản xuất hoặc người bán hàng trong việc bồi thường cho các thiệt hại gây ra bởi khuyết tật của sản phẩm mà họ đã cung cấp cho người tiêu dùng trong quá trình kinh doanh[i]. Pháp luật về chế định trách nhiệm sản phẩm đã được hình thành trong những năm 60 của thế kỷ trước tại Hoa Kỳ và phát triển, lan tỏa mạnh mẽ ra các quốc gia, khu vực khác trên thế giới. Có thể nhận thấy, trong những năm qua chế định trách nhiệm sản phẩm của doanh nghiệp là vấn đề được quan tâm nghiên cứu nhiều trên thế giới nhưng đến nay vẫn còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Các nghiên cứu từ trước đến nay của các học giả, luật gia trên thế giới tập trung chủ yếu vào các quốc gia và khu vực như: Hoa Kỳ, Cộng đồng Châu Âu, Úc, Nhật Bản – những nơi pháp luật về trách nhiệm sản phẩm rất phát triển. Bài viết sau đây sẽ tìm hiểu pháp luật của Canada – quốc gia có những nét khác biệt trong việc xây dựng pháp luật về trách nhiệm sản phẩm so với các quốc gia, khu vực khác[ii]. (more…)

Chuyên đề về Right To Die

Tháng Năm 10, 2011

Chuyên đề: ”Một số vấn đề cơ bản về quyền được chết và vấn đề xây dựng Luật An tử tại Việt Nam”

Số Thông tin Khoa học Pháp lý (Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp) tháng 3/2011

Tác giả: Trương Hồng Quang.

Dưới đây giới thiệu một phần nghiên cứu và kết luận.

LỜI MỞ ĐẦU

Quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân là những quyền được pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia bảo vệ. Việc thực thi những quyền này phản ánh mức độ đảm bảo nhân quyền của mỗi quốc gia. Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và công bố theo Nghị quyết số 217A (III) ngày 10/12/1948 tại Palais de Chaillot (Pháp) đã khẳng định: “Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân” (Điều 3). Quyền được sống nói riêng và nhân quyền nói chung vốn là những quyền cơ bản của bất kỳ một công dân, là một trong những mục tiêu quan trọng mà các nhà xây dựng chính sách, các nhà lập pháp hướng đến. Tuy nhiên, từ đầu thế kỉ XIX, khoa học pháp lý thế giới đã chứng kiến một sự thay đổi khá đặc biệt trong nhận thức cũng như tư duy, học thuật. Đó là việc xuất hiện khái niệm về ”quyền được chết” tại những nước tư bản phương Tây – nơi mà xã hội luôn luôn biến động với những thay đổi lớn. Bên cạnh thuật ngữ quyền được chết, các nhà khoa học còn nhắc đến các thuật ngữ liên quan như: an tử (cái chết êm ả), Luật An tử,… Đối tượng chủ yếu liên quan đến quyền này là các bệnh nhân bị bệnh nan y ở giai đoạn cuối mà việc chữa trị chỉ có ý nghĩa duy trì tình trạng hiện tại chứ không thể chữa lành bệnh cho họ. Việc có nên chấp nhận cho một công dân có quyền được chết hay không, nếu cho phép thì được sử dụng quyền này trong những trường hợp nào, liệu quyền được chết có đi ngược lại quyền được sống hay không, tính chính trị trong việc công nhận quyền được chết thể hiện như thế nào,… là những vấn đề gây ra nhiều tranh cãi trong nhiều năm qua. (more…)

Tôi lớn lên trong tình yêu của Đảng

Tháng Năm 10, 2011

Tran Nguyen Ngoc Phuong – HCMUL

Lần đầu tiên, tôi nghe đến Chủ nghĩa Mác Lê-nin là khi tôi được 10 tuổi. Tôi không hiểu Mác là ai, Lê-nin là người nào, nhưng tôi nghe loáng thoáng người ta bảo rằng đó là chủ nghĩa chân chính nhất. Một lẽ đương nhiên, tôi lấy làm lạ khi người ta xem chủ nghĩa ấy là kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Tôi cũng nghe người ta bảo nhau là : “Đồng chí”. Tôi hỏi cha tôi: “Sao chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa chân chính nhất vậy cha? Đồng chí là gì?” Cha tôi bảo bởi vì chủ nghĩa Mác – Lênin đã cho tôi một cuộc sống như bây giờ. Chính Bác Hồ từ chủ nghĩa yêu nước đã đến với chủ nghĩa Mác Lê nin để tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ, đem lại độc lập tự do cho đất nước. Hiện nay, chủ nghĩa Mác Lê nin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh đang thực sự là nền tảng tư tưởng của Đảng và nhân dân ta. Còn “Đồng chí” là những người có cùng chung suy nghĩ, chí hướng và hành động. “Đồng chí” lúc còn đánh giặc là đồng sức cùng nhau đấu tranh để giải phóng và thống nhất đất nước, còn bây giờ là đồng lòng cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi cũng phải cố gắng học hành để sau này còn tiếp tục công việc ấy. Hôm đó, tôi “đi học” Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX cùng cha tôi. (more…)