Archive for Tháng Chín 2011

KHUNG CHÍNH SÁCH CHO VIỆC ĐỊNH CƯ DÂN TRÊN CÁC HẢI ĐẢO

Tháng Chín 21, 2011


ThS. Dương Bạch Long[1]

Trương Hồng Quang[2]

 1. SƠ LƯỢC VỀ VẤN ĐỀ ĐỊNH CƯ DÂN TRÊN CÁC HẢI ĐẢO

Đưa dân ra đảo, hải đảo để định cư là một trong những chính sách quan trọng trên nhiều phương diện của mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc đưa người dân ra hải đảo sinh sống ổn định có ý nghĩa rất lớn đối với an ninh, quốc phòng. Một mặt chính sách này góp phần khẳng định chủ quyền của quốc gia, mặt khác, tạo ra một môi trường sinh sống mới, xây dựng kinh tế mới để tạo ra sự đa dạng trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. (more…)