Từ khoá “Trương Hồng Quang” – Thư viện ĐH Luật Hà Nội

STT Chọn Thông tin ấn phẩm
1 Bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hoá theo pháp luật Nhật Bản và thực tiễn áp dụng / Lê Thị Hoàng Thanh, Trương Hồng Quang // Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện Nhà nước và pháp luật, Số 6/2011, tr. 19 – 28, 33
2 Các nguyên lý cơ bản của chế định trách nhiệm sản phẩm tại Hoa Kỳ và một số quốc gia trên thế giới / Lê Hồng Hạnh, Trương Hồng Quang // Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện nhà nước và pháp luật, Số 2/2010, tr. 35 – 42
3 Cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam: những bất cập và phương hướng hoán thiện / Trương Hồng Quang // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 6/2011, tr. 47 – 54
4 Hoàn thiện pháp luật đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam hiện nay / Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2011, tr. 17 – 27
5 Kinh nghiệm xây dựng pháp luật về trách nhiệm sản phẩm của một số nước ASEAN / Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2010, tr. 46 – 54, 76
6 Một số vấn đề chung về chế định trách nhiệm sản phẩm và vai trò của chế định này dưới góc độ bảo vệ người tiêu dùng / Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang // Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện Nhà nước và pháp luật. Số 12/2010, tr. 25 – 34
7 Một số vấn đề về hành vi quảng cáo so sánh theo pháp luật Việt Nam / Trương Hồng Quang // Nhà nước và pháp luật. Viện nhà nước và pháp luật. Số8(268)/2010, tr.42 – 58
8 Một số vấn đề về quyền được chết đôí với quá trình xây dựng luật an tử ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Trương Hồng Quang; Người hướng dẫn: Vũ Thị Hồng Yến . – Hà Nội, 2007 . – 49 tr. ; 28 cm

  • Thông tin xếp giá: DSVDKH 000106
9 Nghiên cứu xây dựng một số nội dung cơ bản của Luật an tử / Trương Hồng Quang // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 19/2010, tr. 52 – 57, 62
10 Pháp luật điều chỉnh hành vi quảng cáo so sánh của liên minh Châu Âu và Việt Nam – Nghiên cứu dưới góc độ so sánh luật : Khoá luận tốt nghiệp / Trương Hồng Quang; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Viết Tý . – H., 2009 . – 59 tr. ; 28 cm

  • Thông tin xếp giá: DSVLA 003054
11 Pháp luật trách nhiệm sản phẩm của Canada / Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội. Số 7/2011, tr. 70 – 76
12 Sinh viên luật với cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học – thực trạng và giải pháp / Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2010, tr. 66 – 75
Advertisements
Explore posts in the same categories: Thông tin Khoa học Pháp lý

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: