Kết quả công tác năm 2011 – THQuang

1. VỀ NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

1.1. Các nhiệm vụ khoa học thuộc Viện

– Tham gia đề tài cấp Nhà nước: “Thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay”, viết chuyên đề, tham gia viết Báo cáo tổng hợp, đề tài đã được nghiệm thu tháng 1/2011 với kết quả Xuất sắc.

– Tham gia Dự án điều tra cơ bản “Thực trạng tổ chức và hoạt động các cơ quan tư pháp, các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực tư pháp phục vụ việc xây dựng chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể ngành Tư pháp đến năm 2020”: tham gia Báo cáo tổng hợp. Dự án đã nghiệm thu vào tháng 8/2011 đạt loại Xuất sắc.

– Viết chuyên đề cho đề tài NCKH cấp Bộ năm 2010: “Lồng ghép yêu cầu phát triển bền vững trong các dự án đầu tư”: đã viết xong chuyên đề 2.

– Thư ký đề tài NCKH cấp Bộ 2010: “Thực trạng và phương hướng hoàn thiện các quyền hiến định của công dân tham gia quản lý nhà nước trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001)”: hiện đang hoàn thiện Báo cáo phúc trình, đã quyết toán xong toàn bộ kinh phí được cấp của đề tài.

– Thư ký nội dung Dự án điều tra cơ bản 2011 “Về thực trạng thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Trong thời gian vừa qua, Dự án đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị (xây dựng Kế hoạch, xây dựng Phiếu điều tra, nghiên cứu tại chỗ,…); tham gia làm thư ký cho 2 đoàn khảo sát tại 02 tỉnh Hà Nam và Vĩnh Phúc (hiện đang hoàn thiện Báo cáo nội dung kết quả khảo sát của tỉnh Hà Nam và quyết toán kinh phí của đoàn Vĩnh Phúc).

– Thư ký Hội thảo khoa học cấp Bộ 2011: “Những giải pháp pháp lý nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật của Nhà nước”: hoàn thành xong hoạt động nghiên cứu tổng quan, thu một số tham luận và dự kiến tổ chức Hội thảo trong tháng 11/2011.

– Tham gia Đề án cấp Bộ 2011: “Đánh giá tác động chế định RIA trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008”: tham gia các hoạt động tổ chức triển khai đề án, thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn của đề án.

– Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ 2011: “Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946 – những giá trị lịch sử và đương đại”: viết chuyên đề mô hình cơ quan lập pháp trong Hiến pháp 1946.

Tổ chức đợt tập huấn về Kỹ năng xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường cho cán bộ tư pháp tại tỉnh Thanh Hóa (tháng 11/2010); Tham gia 02 Nhiệm vụ môi trường: “Tập huấn tăng cường năng lực tham gia xây dựng pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của cán bộ ngành tư pháp” và “Lồng ghép các yêu cầu xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tư pháp đảm bảo phát triển bền vững trong các chiến lược, quy hoạch” tiến hành tại tỉnh Đồng Nai (tháng 8/2011).

– Xây dựng Thuyết minh của đề xuất Nhiệm vụ môi trường năm 2012 (Khảo sát thực trạng tổ chức thi hành pháp luật bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam); tham gia xây dựng đề xuất các nhiệm vụ khoa học cho năm 2012.

– Tham gia viết bài cho Trang thông tin điện tử của Viện, Bộ (6 bài).

– Tham gia thẩm định, góp ý các văn bản do lãnh đạo giao (10 văn bản).

1.2. Công bố kết quả nghiên cứu, Thông tin Khoa học pháp lý

– Công bố 06 bài viết trên các Tạp chí chuyên ngành: Luật học – Đại học Luật Hà Nội (2 bài), Nghiên cứu lập pháp – Văn phòng Quốc hội (2 bài), Nhà nước và pháp luật – Viện Nhà nước và Pháp luật (2 bài).

– Tham gia viết 04 số Thông tin Khoa học pháp lý năm 2011: Quảng cáo so sánh; Luật An tử; Thực trạng giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam; Vai trò của các thiết chế tư pháp, bổ trợ tư pháp trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.

1.3. Các hoạt động khoa học ngoài Viện

– Tham gia viết và trình bày Tham luận “Bước đầu tìm hiểu quyền được chết trong bối cảnh hiện nay” tại Hội thảo khoa học thanh niên “Quyền con người: tiếp cận liên ngành khoa học xã hội” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức (tháng 8/2011). Tham luận được đánh giá cao về chất lượng khoa học và được chọn là 1 trong 4 tham luận xuất sắc nhất/41 tham luận của Hội thảo.

– Tham gia viết sách “Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu quốc hội 1997, sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2010” (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật) phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ XIII, xuất bản tháng 3/2011.

– Tham gia tư vấn, hướng dẫn sinh viên Luật tiếp cận với hoạt động nghiên cứu khoa học; tư vấn cho thành viên Câu lạc bộ Luật gia trẻ (ĐH Luật Hà Nội) kĩ năng hùng biện. Hướng dẫn nhóm sinh viên thực hiện 01 đề tài đạt giải Nhất cấp Quốc gia tại Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức (đây là đề tài đạt giải Nhất đầu tiên của ngành Luật cũng như của ĐH Luật Hà Nội tại cuộc thi này).

2. VỀ HOẠT ĐỘNG CHUNG

– Tham gia văn nghệ nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2011.

– Tham gia các hoạt động khác của Viện, Bộ./.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Thông tin Khoa học Pháp lý

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: