Archive for Tháng Sáu 2012

CẦN THAY ĐỔI QUAN NIỆM VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI?

Tháng Sáu 18, 2012

CẦN THAY ĐỔI QUAN NIỆM VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI?

Trương Hồng Quang – Bộ Tư pháp

Bình đẳng giới là vấn đề không còn quá mới mẻ trên thế giới cũng như tại ViệtNam. Quan điểm về bình đẳng giới dường như đã được thống nhất về nội dung và hình thức và trong thực tế, mọi xã hội chỉ còn xem xét là đấu tranh bình đẳng giới được đến đâu, mức độ cao hay thấp. Bởi vậy, sự thể hiện của quan niệm về bình đẳng giới tại ViệtNamcũng không nằm ngoài những xu hướng chung. Điều này được thể hiện ở một số quy định sau đây:

– Ở tầm hiến định, Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001) ghi nhận: “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” (Điều 50) và “Công dân nữ và nam có quyền ngang nhau về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Lao động nữ và nam việc làm như nhau thì tiền lương ngang nhau. Lao động nữ có quyền hưởng chế độ thai sản. Phụ nữ là viên chức Nhà nước và người làm công ăn lương có quyền nghỉ trước và sau khi sinh đẻ mà vẫn hưởng lương, phụ cấp theo quy định của pháp luật….” (Điều 63).

Luật Bình đẳng giới năm 2006 đã cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp, theo đó ghi nhận mục tiêu bình đẳng giới là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế – xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình (Điều 4); Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó (khoản 3, Điều 5); Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới (Điều 6): (1) Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; (2) Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới; (3) Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới; (4) Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới; (5) Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật; (6) Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân. (more…)

LGBT: QUAN TÂM VẤN ĐỀ GÌ DƯỚI GÓC ĐỘ XÃ HỘI VÀ PHÁP LÝ?

Tháng Sáu 13, 2012

Trương Hồng Quang (Bộ Tư pháp)

Tại ViệtNam hiện nay, thuật ngữ LGBT (viết tắt của các từ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, có nghĩa lần lượt là Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Lưỡng tính, Chuyển giới) đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, hình ảnh của cộng đồng LGBT và quan điểm, sự nhìn nhận của các tầng lớp xã hội đối với cộng đồng này dường như đang bị bóp méo dần, chưa phản ánh được những điểm tốt đẹp vốn có. Thực trạng này được thể hiện qua một số vấn đề sau đây:

Điều đầu tiên có thể đề cập là cách sử dụng từ ngữ khi nhắc đến LGBT chưa thực sự chính xác. Khá nhiều ý kiến thường xem “đồng tính” là giới tính thứ ba, cộng đồng người đồng tính là thế giới thứ ba. Thực chất, người đồng tính về mặt y học vẫn mang giới tính là nam/nữ và họ vẫn xem mình là nam/nữ nhưng chỉ yêu những người cùng giới tính với mình. Như vậy, sự khác biệt ở đây chính là xu hướng tính dục chứ đồng tính không phải là một giới tính khác. Đặc điểm này cũng là cơ sở để phân biệt người đồng tính với người chuyển giới (dù giới tính sinh học là nam/nữ nhưng lại cho rằng mình mang giới tính ngược lại). Tựu chung lại, về bản chất không hề có giới tính thứ ba nào cả, đơn giản chỉ khác nhau ở xu hướng tính dục và bản dạng giới. Bên cạnh đó, cách sử dụng từ “người bình thường” (dị tính) để phân biệt với người đồng tính, người chuyển giới,… cũng ít nhiều thể hiện sự không bình đẳng vì thực tế LGBT cũng là những người hoàn toàn tự nhiên, bình thường như những người dị tính khác. Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy yếu tố bẩm sinh (quan trọng nhất) hoặc có thêm sự tác động của đời sống gia đình, xã hội,… chính là những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đồng tính. Và bởi vậy, nếu nhìn nhận LGBT là những người bình thường sẽ đúng đắn hơn, nếu có khác cũng chỉ thể hiện ở chỗ họ là nhóm thiểu số trong xã hội. (more…)