Cơ sở của vai trò của Nhà nước đối với đảm bảo quyền, nghĩa vụ người sử dụng đất

Tìm hiểu về vai trò của Nhà nước đối với việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất cho thấy rằng vai trò này được xác lập dựa trên những cơ sở chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, xuất phát từ bản chất chính trị của Nhà nước ta. Kể từ khi giành được độc lập (ngày 02/09/1945) đến nay, trong các bản hiến pháp (Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992) của nước ta đều ghi nhận và long trọng tuyên bố “Ở Việt Nam, mọi quyền lực thuộc về nhân dân”. Điều này có nghĩa là nhân dân là người làm chủ đất nước. Họ bầu ra nhà nước để thay mặt mình quản lý mọi hoạt động của đời sống xã hội. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nhà nước CHXHCN Việt Nam) do nhân dân lao động thiết lập nên, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân lao động. Do đó, Nhà nước CHXHCN Việt Nam không chỉ có vai trò mà còn có bổn phận và trách nhiệm trong việc bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của công dân nói chung và quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất nói riêng được Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai năm 2003 ghi nhận.

Thứ hai, như phần trên đã đề cập, ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Tuy nhiên, toàn dân với tư cách là một cộng đồng xã hội không thể là chủ thể của quan hệ pháp luật về sở hữu đất đai. Hay nói cách khác, toàn dân không thể tự mình thực hiện các quyền năng của chủ sở hữu đối với đất đai (quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt) mà phải có một chủ thể có năng lực pháp luật và năng lực hành vi thay mặt chủ sở hữu toàn dân thực hiện các quyền năng này đối với đất. Chủ thể đó là Nhà nước (Chủ thể công). Với chức năng đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai, Nhà nước ta (Nhà nước CHXHCN Việt Nam) có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Thứ ba, Nhà nước là một thành tố trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, khác với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, Nhà nước là một tổ chức chính trị – quyền lực có chức năng quản lý xã hội, có quyền ban hành và thực thi pháp luật; đồng thời có bộ máy các cơ quan nhà nước, đội ngũ công chức, viên chức nhà nước và có các nguồn lực vật chất cần thiết để thực hiện vai trò quản lý xã hội … Vì vậy, Nhà nước có ưu thế trong việc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân nói chung và quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất nói riêng.

 

 

 

Explore posts in the same categories: Bài nghiên cứu nhỏ, Luật Đất đai, Pháp luật Kinh tế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: