Archive for Tháng Mười Hai 2012

Một số góc nhìn về hôn nhân giữa những người cùng giới tính

Tháng Mười Hai 24, 2012

 

Câu chuyện công nhận hay không công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính (viết tắt là hôn nhân cùng giới) luôn là chủ đề nóng trên thế giới từ trước đến nay. Thời gian gần đây, cùng với việc Việt Nam tiến hành sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 đã làm cho giới truyền thông báo chí cũng như các diễn đàn khác thực sự dậy sóng. Chủ đề đồng tính được nhắc đến nhiều hơn, thảo luận sâu hơn và đôi khi ở một số diễn đàn đã thực sự hiểu đúng bản chất, thông cảm với người đồng tính. Tuy nhiên, liên quan đến quyền kết hôn của người đồng tính vẫn còn rất nhiều quan điểm trái chiều, trong đó cũng không ít quan điểm lệch lạc hay sai lầm.
Hiện nay, quan điểm của Ban soạn thảo Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi đang được xác định sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 theo hướng “Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử về giới và mọi sự phân biệt đối xử khác giữa các con và giữa các thành viên khác trong gia đình”. Ngoài ra, dự luật sửa đổi sẽ không quy định cấm việc kết hôn giữa những người cùng giới tính như Luật hiện hành mà sử dụng cụm từ “không thừa nhận” hôn nhân của những người cùng giới tính cũng như không can thiệp vào việc sống chung như vợ chồng giữa những người cùng giới tính, đồng thời quy định về quyền và nghĩa vụ giữa các bên cùng giới tính trong quan hệ chung sống như vợ chồng theo giải pháp quy định về việc chung sống như vợ chồng giữa những người khác giới . Bình luận về hướng này, một chuyên gia cho rằng nếu không công nhận hôn nhân đồng tính, không nên điều chỉnh trong dự luật sửa đổi, tránh phát sinh rắc rối . Ý kiên này cũng phân tích: “Theo Luật hiện hành, hôn nhân là quan hệ vợ chồng, gia đình có thể xuất phát từ hôn nhân, có thể không như một số phụ nữ không kết hôn mà vẫn có con. Còn nếu thay việc cấm bằng việc không công nhận thì mâu thuẫn với nhau vì khi ấy sẽ phải thay đổi nhiều quan niệm liên quan theo kiểu đứa con mà hai người đồng tính nhận nuôi hoặc sinh ra sẽ gọi những người đồng tính ra sao, hai người đồng tính nam có thể có con nhưng phải nhờ mang thai hộ, đẻ thuê; hai người đồng tính nữ phải sinh con bằng phương pháp khoa học…”. (more…)