Archive for Tháng Một 2013

Nên xem xét công nhận quyền được chết

Tháng Một 5, 2013

NÊN XEM XÉT CÔNG NHẬN QUYỀN ĐƯỢC CHẾT

Trương Hồng Quang*

Quyền được chết, an tử (cái chết êm ả) là vấn đề đã không còn quá mới mẻ ở Việt Nam. Đây là một quyền nhân thân hiện được chỉ một nước trên thế giới thừa nhận (Hà Lan, Bỉ, Argentina, một số bang của Hoa Kỳ…). Trước đây, quyền được chết đã được đưa vào dự thảo Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 nhưng đã không được thông qua và hiện nay lại được đề cập trong quá trình sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2005. Sự lo ngại xói mòn quyền được sống, đi ngược lại mục tiêu của y học cũng như do ảnh hưởng mạnh mẽ của vấn đề truyền thống, tôn giáo, chính trị,… đã ngăn cản nhiều nước trên thế giới cũng như Việt Nam trong việc công nhận quyền này[1]. Trong những năm qua, các cuộc chiến giữa các Đảng phái chính trị trên thế giới về quyền được chết vẫn chưa bao giờ lắng xuống. Thực tế, các vụ án về quyền được chết đã không chỉ dừng lại ở phạm vi pháp lý mà đã lan rộng sang các lĩnh vực khác nhau như chính trị, tôn giáo, y học, xã hội học… (more…)

Advertisements