Archive for Tháng Chín 2013

Tiếp tục về quyền được chết

Tháng Chín 26, 2013

Nếu được công nhận thì có nên đưa quyền được chết vào trong Hiến pháp hay không?

Đại ý, dự thảo Hiến pháp có quy định mọi người có quyền sống. Một số ý kiến cho rằng vậy mọi người có quyền được chết hay không? Thực ra Hiến pháp chỉ nên quy định những quyền cơ bản của con người, của công dân. Quyền được sống là quyền cơ bản vì được áp dụng cho tất cả mọi người (trong đó có cả các trường hợp bệnh nhân bị bệnh nan y không thể cứu chữa nhưng nếu họ muốn sống, tiếp tục duy trì tình trạng đó thì không ai có thể quyết định họ phải ra đi). Trong khi đó, nếu pháp luật ghi nhận thì quyền được chết chỉ áp dụng cho một số đối tượng cụ thể như bệnh nhân bị bệnh nan y. Vì vậy, Hiến pháp không nhất thiết quy định quyền được chết của con người và quyền được chết cũng không cần thiết phải xem là quyền cơ bản. Cũng cần lưu ý rằng, việc Hiến pháp ghi nhận một số quyền không có nghĩa là phủ nhận những quyền khác của con người. Theo tiến trình phát triển của xã hội, hoàn toàn có thể có những quyền mới được ghi nhận trong pháp luật (dĩ nhiên là không trái với Hiến pháp). Việc luật hóa quyền được chết có thể đưa vào Bộ luật Dân sự hay một đạo luật riêng với tên gọi là Luật An tử. Đây cũng là xu hướng chung của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đã luật hóa quyền này (một số bang của Hoa Kỳ, Bỉ, Hà Lan…).

Tò mò về sách mới :3

Tháng Chín 25, 2013

Chuẩn bị có sách xuất bản với chủ đề: “TÌM HIỂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LÝ VỀ ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH VÀ CHUYỂN GIỚI“. Sách sẽ được xuất bản bởi Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật – một cơ quan của Ban Chấp hành TW Đảng CS VN. Trong năm 2013 này sẽ được cầm trên tay cuốn này 😀

Lại êm ả êm ả :-D

Tháng Chín 25, 2013

Hôm nay lại được hỏi ý kiến về cái chết êm ái nhưng ở một lĩnh vực khác. Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Luật Dân số và dự định đưa vấn đề “lựa chọn cái chết êm ái” vào Luật này. Thực ra điều này là không hợp lý. Thực chất pháp luật dân số quy định về quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư, chất lượng dân số, các biện pháp thực hiện công tác dân số và quản lý nhà nước về dân số. Trong khi đó, về mặt lý thuyết thì an tử, hay chính xác hơn là quyền được chết là một quyền nhân thân. Nếu được công nhận, trước hết phải được ghi nhận thành một quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự. Sau đó có thể hướng dẫn cụ thể quyền này ở một đạo Luật an tử hoặc một Nghị định của Chính phủ. Việc đưa vấn đề an tử vào Luật Dân số là không phù hợp. Cũng nên phân biệt rằng: an tử khác tự tử. Đây là hai hình thức hoàn toàn khác nhau. An tử cũng không làm gia tăng tự tử vì để được có quyền an tử thì phải đáp ứng rất nhiều điều kiện, và phải có sự tham gia của bác sỹ, cơ sở y tế. Quyền được chết là một quyền có điều kiện và không ai có quyền bắt buộc một người khi rơi vào hoàn cảnh vô phương cứu chữa phải chết cả .

Đôi lúc thấy cô độc quá :)

Tháng Chín 2, 2013