Archive for Tháng Một 2015

Một số kết quả nghiên cứu 2014

Tháng Một 20, 2015
 1. Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể: quan niệm quốc tế và chính sách pháp luật của một số quốc gia, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, số tháng 1/2014 (tác giả)
 2. Quyền kết hôn của người đồng tính, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4, tháng 02/2014 (tác giả)
 3. Quan điểm về hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo lồng ghép yêu cầu phát triển bền vững trong các dự án đầu tư, Tạp chí Luật học (Đại học Luật Hà Nội), số 02/2014 (tác giả)
 1. Chính phủ với Hiến pháp năm 2013, Số Đặc san Thông tin Khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý, số 3/2014 (đồng tác giả)
 1. Về quyền xác định giới tính và quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính tại Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, tháng 5/2014 (tác giả)
 1. Một số khía cạnh trong quan điểm về đồng tính và người đồng tính, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Học viện Khoa học xã hội, số 6/2014 (tác giả)
 2. Phân công quyền lực giữa chính quyền trung ương với chính quyền địa phương – lý luận và thực tiễn, Số Đặc san Thông tin Khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý, số 6/2014 (đồng tác giả)
 3. Một số vấn đề về thực tiễn thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007, Số Đặc san Thông tin Khoa học pháp lý, Viện Khoa học pháp lý, số 7/2014 (đồng tác giả)
 4. Quyền dân sự của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới trong Phần Những quy định chung của Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, số 10/2014 (tác giả)
 5. Phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương: những vấn đề đặt ra và hướng hoàn thiện, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, số 11/2014 (đồng tác giả)
 6. Hiến pháp năm 2013 và nhu cầu hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người trong xây dựng nhà nước pháp quyền, Tạp chí Nghề luật, Học viện Tư pháp, số 1/2015 (đồng tác giả)

Về quyền nhân thân của người liên giới tính và người chuyển giới

Tháng Một 20, 2015

(Chinhphu.vn)Đánh giá một cách khách quan, so với các dự thảo trước đây, Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đưa ra lấy ý kiến nhân dân đã có một bước tiến bộ khi quy định thành hai phương án đối với đối tượng người chuyển giới.

Cân nhắc phẫu thuật xác định giới tính cho người dưới 18 tuổi

Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đưa ra lấy ý kiến nhân dân đã có một bước tiến bộ khi quy định thành hai phương án đối với đối tượng người chuyển giới.

Tuy vậy, việc quy định hai loại quyền xác định lại giới tính và quyền của người chuyển giới trong một điều luật (Điều 40 của Dự thảo) còn khiên cưỡng. Bản thân quyền “xác định lại giới tính” là dành cho người liên giới tính (người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính, không thể định hình rõ mang giới tính nào…), còn quyền chuyển giới, phẫu thuật chuyển đổi giới tính là của người chuyển giới (sinh ra có giới tính sinh học rõ ràng nhưng có mong muốn, nhu cầu được chuyển đổi giới tính).

Cách dùng từ “xác định lại giới tính” cũng không thực sự chính xác. Người liên giới tính vốn dĩ sinh ra với trạng thái và đặc điểm cơ thể như vậy. Một cách gián tiếp, điều này đặt ra một quan điểm áp đặt những gì không điển hình nên phải “xác định lại” để trở nên giống như số đông.

Chính vì vậy, người viết bài này đề nghị điều luật chỉ nên dùng cụm từ “Quyền xác định giới tính”. Bên cạnh đó, nội dung điều luật cũng nên minh định rõ quyền này được áp dụng cho người liên giới tính.

Khoản 2 Điều 40 của Dự thảo quy định “Người đại diện theo pháp luật chỉ có quyền yêu cầu xác định lại giới tính của người chưa thành niên…”. Theo ý kiến người viết, nên cân nhắc quy định việc tiến hành phẫu thuật xác định giới tính, không nên áp dụng cho đối tượng dưới 18 tuổi (chưa thành niên). Hãy để cho người đó tự quyết định về giới tính, về bản thân con người mình.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp người liên giới tính từ bé được bố mẹ đưa đi phẫu thuật xác định giới tính nhưng sau khi lớn lên họ không hài lòng với giới tính được xác định nên đã đi phẫu thuật lại. Đây cũng là khuyến cáo của nhiều tổ chức quốc tế về người liên giới tính, theo đó việc phẫu thuật đối với người liên giới tính chỉ nên được thực hiện khi người đó đã trưởng thành, được cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan để đưa ra một quyết định cho bản thân. (more…)