Archive for the ‘Kĩ năng’ category

Kinh nghiệm thực hiện Khoá luận tốt nghiệp

Tháng Một 17, 2011

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Chào các bạn,

Hiện nay, các bạn Khóa 32 đã nhận được thông báo về điều kiện được viết khóa luận tốt nghiệp. Nhân tiện những ngày bù lu với công việc nhưng chưa biết làm gì trước và thực sự muốn relax nên mạn phép viết ra đây một số kinh nghiệm khi thực hiện một khóa luận tốt nghiệp và những vấn đề “liên quan” xung quanh khóa luận tốt nghiệp. Bài viết không viết trực tiếp về ai, chỉ nói chung nên chỉ có tính chất tham khảo, ai thấy đúng với mình thì hãy suy nghĩ có nên áp dụng hay không. Có tuổi rồi, đôi lúc lầm lẫn, bạn nào đã từng làm khóa luận thì xin vào bổ sung cho các bạn khác đọc nhé.

1. Thế nào là khóa luận tốt nghiệp?

Thực ra có rất nhiều bạn nhầm lẫn khóa luận với từ luận văn. Khóa luận là của cử nhân, luận văn là của thạc sĩ và luận án là của các bác tiến sĩ. Hãy sử dụng đúng nhé, các cử nhân luật tương lai.

Khóa luận chiếm 15 đơn vị học trình (nếu như bạn đi thực tập thì chuyên đề thực tập chiếm 5 đơn vị học trình, 2 môn thi tốt nghiệp chiếm 10 Đơn vị học trình). Đã viết khóa luận thì không đi thực tập, không thi hai môn tốt nghiệp và chỉ thi môn điều kiện (Khoa Kinh tế – Quốc tế thi Kinh tế chính trị, Các khoa khác thi triết học). Nếu đủ điều kiện viết khóa luận nhưng muốn đi thực tập cho gần gia đình, tìm kiếm cơ hội ở quê nhà thì bạn cứ làm đơn, sẽ được đi thực tập thôi. Nhưng tôi khuyên bạn hãy viết khóa luận vì điểm cao hơn, đỡ vất vả hơn.

Có thể hiểu đơn giản khóa luận là một bài cá nhân học kì mở rộng về phạm vi dung lượng và yêu cầu cao hơn về chất lượng, bao gồm 2 hoặc 3 chương với cách đánh đề mục cụ thể rõ ràng.
(more…)