Archive for the ‘Thông tin Khoa học Pháp lý’ category

Hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Tháng Một 9, 2013
Hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ngày 8/1/2013, Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được tổ chức tại Hà Nội. Các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng của quốc gia, cần sự tham gia rộng khắp, thực chất của nhân dân. Do đó, việc lấy ý kiến nhân dân cần phải được triển khai đồng bộ, khoa học, hiệu quả, đồng thời phải tiến hành thận trọng, công khai, dân chủ. Trong lịch sử lập hiến của nước ta, việc xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp đều tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Đây là cách thức dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân đối với các vấn đề quốc gia đại sự, tạo điều kiện để người dân có thể thể hiện các quan điểm, chính kiến về toàn bộ Hiến pháp nói chung cũng như đối với từng điều khoản cụ thể của Hiến pháp.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã nêu bật những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào những vấn đề quan trọng như Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người và nghĩa vụ công dân; kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật lập hiến.

Theo Kế hoạch số 216/KH-UBSĐHP của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân sẽ diễn ra từ ngày 2/1/2013 đến ngày 31/3/2012. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm tất cả các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và ở địa phương.

Để việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp được triển khai có hiệu quả, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương nhấn mạnh: cùng với các công việc quan trọng khác, công tác tư tưởng, tuyên truyền có vai trò rất quan trọng, làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc về quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia một cách tích cực, tự giác vào việc đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Đây là công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của cả dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân đối với Hiến pháp và việc thực hiện Hiến pháp, vì vậy cần kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc để việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ và hiệu quả.

http://www.nclp.org.vn/thong_tin_cong_tac_lap_phap/hoi-nghi-toan-quoc-trien-khai-viec-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-sua-111oi-hien-phap-1992

Advertisements

Hỏi – đáp về Luật trọng tài thương mại năm 2010

Tháng Mười Một 22, 2012

Hỏi – đáp về Luật trọng tài

thương mại năm 2010

 

hoi-dap-ve-luat
Tác giả: ThS. Trần Thu Hòa, LG. Lương Hồng Quang

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 35.000đ

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nắm được những nội dung cơ bản của Luật trọng tài thương mại và các văn bản có liên quan, từ đó khai thác tốt hơn những ưu thế mà phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài mang lại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sáchHỏi – đáp về Luật trọng tài thương mại năm 2010. Cuốn sách gồm 106 câu hỏi và trả lời, cung cấp thông tin, giải thích các quy định của Luật trọng tài thương mại và các văn bản pháp luật liên quan.

Cuốn sách gồm 5 phần đề cập các vấn đề: Những vấn đề chung về trọng tài và trọng tài thương mại; Tiêu chuẩn trọng tài viên; cơ cấu, tổ chức, thành lập và hoạt động của trung tâm trọng tài Việt Nam; Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; Quy định về tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài; Quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài; Hiệu lực và thi hành phán quyết trọng tài.

Ngoài ra phần cuối cuốn sách còn có phần Phụ lục gồm các vấn đề: Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Biểu phí trọng tài của một số Trung tâm trọng tài ở Việt Nam và quy định về pháp luật trọng tài của một số nước trên thế giới./.

NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ

Tháng Mười 24, 2012

Dạo này có nhiều niềm vui nho nhỏ 😀

1. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật kỷ niệm 40 năm thành lập. Mình được chọn là cộng tác viên trẻ viết bài chia sẻ về Tạp chí đăng trên số tháng 10 năm 2012. Trong số này cũng đăng bài về Quyền phúc quyết. Được ưu ái quá đi :x, cụ thể xem ở Mục lục:

http://www.isl.gov.vn/content/685_Muc_luc_Tap_chi_Nha_nuoc_va_Phap_luat_so_10_294_nam_2012.aspx

2. Bài viết về trưng cầu ý dân đã đăng trên Tạp chí Luật học số tháng 8/2012.

3. Một số bài viết về đồng tính đã được gửi đến 3 Tạp chí nữa (Tạp chí Nghiên cứu con người, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Tạp chí Luật học) :D; 2 bài viết về môi trường làng nghề và xã hội hóa bảo vệ môi trường đã gửi cho Tạp chí Kinh tế và Dự báo và đã được duyệt, trong đó bài về làng nghề đã đăng trên số 21, tháng 11/2012.

4. Hai cuốn sách Hỏi đáp PL về trọng tài thương mại và nuôi con nuôi đã in xong và nhận về 😀

GIỚI THIỆU SÁCH “VỀ TRƯỜNG PHÁI KINH TẾ HỌC PHÁP LUẬT”

Tháng Tám 9, 2012

GIỚI THIỆU SÁCH “VỀ TRƯỜNG PHÁI KINH TẾ HỌC PHÁP LUẬT”

1. Chủ biên: TS. Dương Thị Thanh Mai và TS. Nguyễn Văn Cương

2. Đơn vị ấn hành: NXB. Chính trị quốc gia, tháng 7/2012.

Image

3. Giới thiệu chung

 Kinh tế học pháp luật hay còn gọi là Kinh tế luật (Law and Economics) được định hình như một trường phái lý luận pháp luật từ khoảng giữa thế kỷ 20. Tại thời điểm đó, trường phái này được coi là hướng nghiên cứu pháp luật mới theo đó, các nhà nghiên cứu dùng tri thức, phương pháp của khoa học kinh tế để phân tích quá trình hình thành, phát triển của pháp luật và thiết chế pháp luật; đánh giá, lượng hóa tương tác giữa pháp luật với xã hội. Trường phái này gắn bó với nhiều nhà kinh tế có tên tuổi đã dành nhiều thời gian cho hoạt động nghiên cứu các vấn đề pháp lý trong đó phải kể đến Ronald Coase (người đã được giải thưởng Nobel về kinh tế học năm 1991) và Gary S. Becker (người đạt giải thưởng Nobel về kinh tế học năm 1992). (more…)

Một số kết quả nghiên cứu được công bố gần đây

Tháng Bảy 20, 2012

Trong thời gian qua một số kết quả nghiên cứu được công bố như sau:

Bài viết Tạp chí chuyên ngành:

1. Tác giả: Nhận thức về người đồng tính và quyền của người đồng tính, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (Viện Nhà nước và Pháp luật), số tháng 3/2012.

2. Đồng tác giả: Trường phái Kinh tế học Pháp luật và khả năng áp dụng tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 5, tháng 3/2012.

3. Tác giả: Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về quyền của người đồng tính, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (Viện Nhà nước và Pháp luật), số tháng 7/2012.

Sách tham khảo, chuyên khảo:

1. Tập thể tác giả: Về trường phái Kinh tế học Pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

2. Tập thể tác giả: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các quyền mới xuất hiện trong quá trình phát triển, Viết phần: “Bước đầu tìm hiểu vấn đề quyền được chết trong bối cảnh hiện nay”, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012.

Trong thời gian đến dự kiến sẽ công bố tiếp 05 bài viết Tạp chí chuyên ngành và 06 cuốn sách.

Kết quả công tác năm 2011 – THQuang

Tháng Mười 12, 2011

1. VỀ NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

1.1. Các nhiệm vụ khoa học thuộc Viện

– Tham gia đề tài cấp Nhà nước: “Thể chế xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay”, viết chuyên đề, tham gia viết Báo cáo tổng hợp, đề tài đã được nghiệm thu tháng 1/2011 với kết quả Xuất sắc.

– Tham gia Dự án điều tra cơ bản “Thực trạng tổ chức và hoạt động các cơ quan tư pháp, các tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực tư pháp phục vụ việc xây dựng chiến lược phát triển và quy hoạch tổng thể ngành Tư pháp đến năm 2020”: tham gia Báo cáo tổng hợp. Dự án đã nghiệm thu vào tháng 8/2011 đạt loại Xuất sắc.

– Viết chuyên đề cho đề tài NCKH cấp Bộ năm 2010: “Lồng ghép yêu cầu phát triển bền vững trong các dự án đầu tư”: đã viết xong chuyên đề 2.

– Thư ký đề tài NCKH cấp Bộ 2010: “Thực trạng và phương hướng hoàn thiện các quyền hiến định của công dân tham gia quản lý nhà nước trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001)”: hiện đang hoàn thiện Báo cáo phúc trình, đã quyết toán xong toàn bộ kinh phí được cấp của đề tài.

– Thư ký nội dung Dự án điều tra cơ bản 2011 “Về thực trạng thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Trong thời gian vừa qua, Dự án đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị (xây dựng Kế hoạch, xây dựng Phiếu điều tra, nghiên cứu tại chỗ,…); tham gia làm thư ký cho 2 đoàn khảo sát tại 02 tỉnh Hà Nam và Vĩnh Phúc (hiện đang hoàn thiện Báo cáo nội dung kết quả khảo sát của tỉnh Hà Nam và quyết toán kinh phí của đoàn Vĩnh Phúc).

– Thư ký Hội thảo khoa học cấp Bộ 2011: “Những giải pháp pháp lý nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật của Nhà nước”: hoàn thành xong hoạt động nghiên cứu tổng quan, thu một số tham luận và dự kiến tổ chức Hội thảo trong tháng 11/2011.

– Tham gia Đề án cấp Bộ 2011: “Đánh giá tác động chế định RIA trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008”: tham gia các hoạt động tổ chức triển khai đề án, thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn của đề án.

– Tham gia đề tài NCKH cấp Bộ 2011: “Mô hình tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp 1946 – những giá trị lịch sử và đương đại”: viết chuyên đề mô hình cơ quan lập pháp trong Hiến pháp 1946.

Tổ chức đợt tập huấn về Kỹ năng xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo về môi trường cho cán bộ tư pháp tại tỉnh Thanh Hóa (tháng 11/2010); Tham gia 02 Nhiệm vụ môi trường: “Tập huấn tăng cường năng lực tham gia xây dựng pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của cán bộ ngành tư pháp” và “Lồng ghép các yêu cầu xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tư pháp đảm bảo phát triển bền vững trong các chiến lược, quy hoạch” tiến hành tại tỉnh Đồng Nai (tháng 8/2011).

– Xây dựng Thuyết minh của đề xuất Nhiệm vụ môi trường năm 2012 (Khảo sát thực trạng tổ chức thi hành pháp luật bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam); tham gia xây dựng đề xuất các nhiệm vụ khoa học cho năm 2012.

– Tham gia viết bài cho Trang thông tin điện tử của Viện, Bộ (6 bài).

– Tham gia thẩm định, góp ý các văn bản do lãnh đạo giao (10 văn bản). (more…)

Từ khoá “Trương Hồng Quang” – Thư viện ĐH Luật Hà Nội

Tháng Mười 5, 2011
STT Chọn Thông tin ấn phẩm
1 Bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hoá theo pháp luật Nhật Bản và thực tiễn áp dụng / Lê Thị Hoàng Thanh, Trương Hồng Quang // Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện Nhà nước và pháp luật, Số 6/2011, tr. 19 – 28, 33
2 Các nguyên lý cơ bản của chế định trách nhiệm sản phẩm tại Hoa Kỳ và một số quốc gia trên thế giới / Lê Hồng Hạnh, Trương Hồng Quang // Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện nhà nước và pháp luật, Số 2/2010, tr. 35 – 42
3 Cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam: những bất cập và phương hướng hoán thiện / Trương Hồng Quang // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 6/2011, tr. 47 – 54
4 Hoàn thiện pháp luật đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam hiện nay / Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 6/2011, tr. 17 – 27
5 Kinh nghiệm xây dựng pháp luật về trách nhiệm sản phẩm của một số nước ASEAN / Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2010, tr. 46 – 54, 76
6 Một số vấn đề chung về chế định trách nhiệm sản phẩm và vai trò của chế định này dưới góc độ bảo vệ người tiêu dùng / Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang // Tạp chí Nhà nước và pháp luật. Viện Nhà nước và pháp luật. Số 12/2010, tr. 25 – 34
7 Một số vấn đề về hành vi quảng cáo so sánh theo pháp luật Việt Nam / Trương Hồng Quang // Nhà nước và pháp luật. Viện nhà nước và pháp luật. Số8(268)/2010, tr.42 – 58
8 Một số vấn đề về quyền được chết đôí với quá trình xây dựng luật an tử ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Trương Hồng Quang; Người hướng dẫn: Vũ Thị Hồng Yến . – Hà Nội, 2007 . – 49 tr. ; 28 cm

  • Thông tin xếp giá: DSVDKH 000106
9 Nghiên cứu xây dựng một số nội dung cơ bản của Luật an tử / Trương Hồng Quang // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 19/2010, tr. 52 – 57, 62
10 Pháp luật điều chỉnh hành vi quảng cáo so sánh của liên minh Châu Âu và Việt Nam – Nghiên cứu dưới góc độ so sánh luật : Khoá luận tốt nghiệp / Trương Hồng Quang; Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Viết Tý . – H., 2009 . – 59 tr. ; 28 cm

  • Thông tin xếp giá: DSVLA 003054
11 Pháp luật trách nhiệm sản phẩm của Canada / Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội. Số 7/2011, tr. 70 – 76
12 Sinh viên luật với cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học – thực trạng và giải pháp / Trương Hồng Quang // Tạp chí Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 7/2010, tr. 66 – 75