Một số quan điểm về kết hôn cùng giới tại Việt Nam hiện nay

Đã đăng Tháng Năm 21, 2014 bởi Truong Hong Quang
Chuyên mục: Bài nghiên cứu nhỏ, Human Rights, LGBT, Luật hôn nhân gia đình, Pháp luật Dân sự

Xem tại địa chỉ:

http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=6033

 

 

Advertisements

Hôn nhân cùng giới và giá trị nhân văn của pháp luật

Đã đăng Tháng Năm 13, 2014 bởi Truong Hong Quang
Chuyên mục: Bài nghiên cứu nhỏ, Luật Dân sự, Luật hôn nhân gia đình, Pháp luật Dân sự

HÔN NHÂN CÙNG GIỚI VÀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA PHÁP LUẬT

Bài viết muốn cùng độc giả nhìn nhận lại vấn đề hôn nhân cùng giới trong bối cảnh xây dựng thể chế tại Việt Nam thời gian qua và gợi mở một số vấn đề cho thời gian tới.

Có thể nhận thấy trong bất kỳ thời đại nào, đời sống xã hội luôn có sự đa dạng, phong phú nhất định. Sự thể hiện cảm xúc, tình cảm hay xu hướng giới tính không nằm ngoài quy luật đó. Trước đây, chúng ta hầu như chỉ nhắc đến một xã hội với những gia đình là sự kết hợp giữa một nam và một nữ với mục đích chính là duy trì nòi giống. Khi đó, việc một người yêu người cùng giới tính là những điều rất kỳ lạ, thậm chí bị xem là bệnh hoạn. Thực tế đã cho thấy đây là những điều hết sức bình thường của xã hội mặc dù vẫn còn có những quan niệm kỳ thị, xa lánh…

Cho đến nay, rất nhiều tuyên bố của các tổ chức quốc tế, các kết quả nghiên cứu đều chỉ ra rằng người đồng tính nói riêng và người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) nói chung là những con người tự nhiên của xã hội, không phải là bệnh, không thể lây lan. Chính vì vậy, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bảo vệ quyền của người LGBT chính là nâng cao giá trị nhân văn, giá trị xã hội vốn có của pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề liên quan đến quyền của người LGBT là những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, thường gặp nhiều rào cản với nhiều quan điểm khác nhau. Cũng do đó mà cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton đã xem quyền của người LGBT là một trong những thách thức về nhân quyền còn lại của thời đại chúng ta[1]. Sự biến chuyển trong nhận thức cũng như hành động thực tế tại Việt Nam về vấn đề hôn nhân cùng giới thời gian cũng có những điểm tích cực rất đáng ghi nhận. Read the rest of this post »

TÔI ĐỒNG Ý

Đã đăng Tháng Năm 12, 2014 bởi Truong Hong Quang
Chuyên mục: Không phân loại

TÔI ĐỒNG Ý

Hướng về biển Đông

Đã đăng Tháng Năm 11, 2014 bởi Truong Hong Quang
Chuyên mục: Không phân loại

Hướng về biển Đông

Cờ sáu sắc tung bay!

Đã đăng Tháng Năm 7, 2014 bởi Truong Hong Quang
Chuyên mục: Không phân loại

Cờ sáu sắc tung bay!

Đôi dòng

Đã đăng Tháng Năm 7, 2014 bởi Truong Hong Quang
Chuyên mục: Không phân loại

“Trên thực tế, một vài tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp đơn thuần có xu hướng “chính trị hóa”, gắn thêm tính chất chính trị, chính trị – xã hội để có thể trở thành thành tố của hệ thống chính trị, mặc dù, về bản chất, các tổ chức đó thuộc về xã hội dân sự, chỉ phục vụ mục đích dân sinh và dựa trên các liên kết không mang tính chính trị, không liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thực hiện quyền lực chính trị. Chính điều này là một nguyên nhân dẫn đến sự nhìn nhận không thiện cảm, e ngại, kiêng kỵ đối với xã hội dân sự –  một trong 3 trụ cột phát triển của xã hội dân chủ hiện đại cùng với kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền. Cho đến nay, các nghiên cứu lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự trong điều kiện Việt Nam vẫn bị coi là vấn đề mang tính nhạy cảm, chưa được thừa nhận như những luận cứ về một xu hướng khách quan tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.”

Pháp luật về người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam: Những vấn đề cần trao đổi

Đã đăng Tháng Tư 30, 2014 bởi Truong Hong Quang
Chuyên mục: Human Rights, LGBT

 

http://www.moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=6030