Posted tagged ‘nghiên cứu khoa học sinh viên’

Sinh viên Luật với Cuộc thi SV Nghiên cứu khoa học!

Tháng Bảy 25, 2009

SINH VIÊN LUẬT VỚI CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Trương Hồng Quang

Bài viết tham dự Hội thảo “Phong cách học của Sinh viên Luật” do báo SVVN phối hợp Đoàn Khoa Luật (VNU) tổ chức ngày 14/03/2009

Tạp chí Luật học số tháng 7/2010

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Có thể nói chưa bao giờ hoạt động khoa học pháp lý có nhiều tiềm năng như hiện nay. Do đó, nhu cầu nghiên cứu, khám phá lĩnh vực này ngày càng đòi hỏi những yêu cầu cao hơn, đang dạng và phong phú hơn. Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên là một mảng không thể thiếu trong mỗi cơ sở đào tạo đại học được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, người viết chỉ đề cập đến một trong số những hoạt động của NCKH sinh viên, đó là cuộc thi Sinh viên NCKH do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức hàng năm dành cho sinh viên các trường Đại học trên toàn quốc. Cuộc thi này được bắt đầu từ năm 1989 đến nay đã tổ chức được 19 năm. Đó là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để đánh giá được thực trạng cũng như cách thức tổ chức hoạt động NCKH sinh viên của các trường Luật nói riêng và các trường Đại học nói chung. Cuộc thi đã trở thành một cơ hội, một sân chơi hữu ích cho sinh viên nói chung cũng như sinh viên Luật nói riêng được thỏa mãn niềm đam mê cũng như rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho một cử nhân Luật tương lai. Rất nhiều sinh viên Luật đã vinh dự nhận được những phần thưởng xứng đáng của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Bài viết sau đây chỉ đề cập đến những vấn đề liên quan đến cuộc thi Sinh viên NCKH trong mối liên hệ với hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung chứ không tham vọng đi sâu phân tích những kỹ năng, phương pháp NCKH cho sinh viên.

(more…)

Advertisements